Juče je u prostorijama UNDP-a Srbija održana nacionalna debata "Nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji - između obaveza i realnosti - Da li nam je potreban strateški pristup?". Na konferenciji je bilo reči o međunarodnom pravnom okviru, trenutnom stanju, raskoraku između teorije i prakse, o praksi izricanja mera za nasilničko ponašanje, o ulozi države i medija u sprečavanju nasilja nad ženama i devojčicama, itd. Po prvi put je kao posebno neuređena oblast u debatu uključeno i nasilje u partnerskim istopolnim vezama. 

U okviru sesije "Pristup mehanizmima zaštite žena iz ranjivih grupa" govorila je Jovanka Todorović, Gayten-LGBT, koja je skrenula pažnju na nasilje kojem su izložene žene iz ranjivih grupa, o porodičnom nasilju koje trpe, odsustvu sigurnih kuća za ove žrtve, o posebnom problemu s kojim su suočene trans žene i seks radnice i sl.  U okviru iste sesije govorile su Olivera Ilkić, aktivistkinja i borkinja za prava žena s invaliditetom koje su u situaciji nasilja, Biljana Janjić iz udruženja građanki FemPlatz, Danica Jovanović iz Udruženja Roma, Novi Bečej, Ana Saćipović, NVO Osvit, Niš, i Jelena Hrnjak, NVO Atina, Beograd. 

Nacionalna debata "Nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji - između obaveza i realnosti - Da li nam je potreban strateški pristup? je deo trogodišnjeg projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji koji sprovode UNDP, UNICEF, UN WOMEN, UNFPA, dok su nacionalni partneri Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministartsvo zdravlja, Ministarstvo omladine i sporta, Pokrajinski sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. 

Priredila: MJ