Jutros su u punoj sali Medija centru u Beogradu predstavljeni rad, aktivnosti i politike Gayten-LGBT u okviru dešavanja na ovogodišnjoj Nedelji ponosa.

Predstavljanjem je moderirala Jovanka Todorović, koordinatorka za zagovaranje, koja je takođe govorila i o nastanku i počecima organizacije, društveno-političikom kontekstu ondašnjeg vremena te promenama koje se od onda desile u pogledu položaja i prava LGBTIQ osoba, i tadašnjim problemima nevidljivosti i nepriznavanja LGBTIQ osoba. Ona je upoznala zainteresovane s prvim kampanjama i projektima organizacije, prvom prajdu na prostoru Srbije u čijoj smo organizaciji učestvovali 2001, kao i saradnji i umrežavanju s drugim organizacijama kod nas i u regionu. Pomenula je i kuturno-umetničke prakse koje je Gayten-LGBT pokretao ili u njima učestvovao – predstave, radio emisije, festivale – kao i dugogodišnje servise organizacije, LGBTIQ SOS telefon i individualnu psihološku podršku, prvu trans grupu podrške na ovim prostorima koja je s radom krenula 2006. godine, pravni timorganizacije, vebsajt organizacije - mesto susreta LGBTIQ osoba i mesto najnovijih informacija u vezi s pitanjima rodnog identiteta i njegove pravne regulacije – prevodilačko-izdavačku delatnost organizacije, itd.

Obraćanje Jovanke Todorović
Jovanka Todorović

Nešto detaljniju sliku o servisima organizacije dala je Jelena Vidić, psihloškinja i psihoterapeutkinja u Gayten-LGBT. Govorila je o značaju postojanja LGBTIQ SOS linije - putem koje već 12 godina pružamo podršku - posebno za LGBTIQ osobe koje žive van Beogarda u različitim delovima zemlje i kojima je to često jedini vid podrške, kao i o konsultacijama koje pružamo preko imejla i Fejsbuka, te trans grupi podrške, prvoj u Srbiji i regionu, koja se sastaje dvaput mesečno i od velike je važnosti kako za trans osobe koje žele tranziciju, tako i za osobe koje se rodno ne određuju, a posebno za mlade. Situacija s individualnom psihološkom podrškom koju pružamo je takva da nas kontaktira više zainteresvanih osoba nego što smo u mogućnosti da odgovorimo, dodala je. Takođe je pristutne upoznala i s društvenim kontekstom koji okružuje LGBTIQ osobe, posebno mlade LGBTIQ osobe u Srbiji, visokim nivoima stigme, socijalne distance, diskriminacijom koja je sistemska.

Jelena Vidić
Jelena Vidić

Ivana Miučić je govorila o radu i aktivnostima Lezbejskog tima u okviru organizacije Gayten-LGBT, o emotivnoj podršci koju pružaju lezbejkama, SOS telefonu – liniji koja je otvorena jednom nedeljno – i radionicama, edukaciji za lezbejke i izdavačkoj delatnosti.

Predstavljanje rada organizacije Gayten-LGBT u okviru Nedelje ponosa 2018.

Zorica Mršević, dugogodišnja saradnica pravnog tima Gayten-LGBT i pravnica, govorila je o zagovaranju za zakonske promene u okviru organizacije i naporima da se zakonski okviri Srbije promene, o Modelu Zakona o rodnom identitetu i važnosti usklađivanja zakonodavstva države s trendom izmena i donošenja naprednih zakona o rodnom identitetu u Evropi i svetu. Ona je napomenula da Srbija ima dugu i vrlo uspešnu tradiciju izvođenja operacija prilagođavanja tela rodnom identitetu, ali da su adekvatne zakonske promene koje bi to trebalo da isprate nažalost izostale.

Zorica Mršević
Zorica Mršević

U punoj sali Medija centra predstavljanju organizacije prisustvovala je i grupa akušerki-babica iz Švedske, s kojima smo nakon panela razgovarale o trenutnim praksama tretiranja interseks stanja i atipičnih polnih anatomija kod beba i dece u Švedskoj, kao i promenama u ovom polju koje su se tamo poslednjih godina desile, a u odnosu na koje medicinski establišment u Srbiji i dalje kasni.

Predstavljanje rada organizacije Gayten-LGBT u okviru Nedelje ponosa 2018.

Priredila: MJ