Novim izmenama zakona prevaziđene su administrativne poteškoće transrodnih osoba. Nova oznaka za pol može biti upisana posle godinu dana hormonske terapije i psihijatrijskog praćenja.

PROMENA pola (oznake za pol, prim. ur) u matičnu knjigu rođenih, od 1. januara, kada su stupile na snagu izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama, upisivaće se na osnovu potvrde zdravstvene ustanove, a sama hirurška intervencija promene pola nije uslov za promenu identiteta. U matičnu knjigu rođenih, drugi pol i ime, transrodne osobe moći će da upišu posle najmanje godinu dana hormonske terapije i psihijatriskog praćenja (prim. ur.).

Do sada su se građani koji su "promenili pol" suočavali s administrativnim poteškoćama u ostvarivanju svojih prava - kaže Marina Dražić, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave za oblast matičnih knjiga. - Zato je Ministarstvo pokrenulo postupak izmene propisa. U matičnu knjigu rođenih upisuje se podatak o promeni pola na osnovu rešenja matičara. Ono se donosi na osnovu propisane potvrde nadležne zdravstvene ustanove. Dva ministra potpisala su u decembru Pravilnik koji uređuje način izdavanja i propisuje obrazac potvrde nadležne zdravstvene ustanove o "promeni pola".

Iako je to pomak napred u odnosu na dosadašnju praksu, u organizacijama za zaštitu prava trans osoba nisu potpuno zadovoljni novim rešenjem i smatraju da bi i u Srbiji, transrodnim osobama, kao u mnogim drugim zemljama, trebalo omogućiti da promene podatke samo na osnovu doživljaja svog rodnog identiteta, bez uslovljavanja medicinskim procedurama.

- S obzirom na to da su prakse oko promena podataka u matičnim knjigama dosad bile različite, pa se dešavalo da osoba mora na pregled kod specijaliste za sudsku medicinu, uspostavljanje jasnih kriterijuma jeste korak napred, ali ovo rešenje nije potpuno, niti u najboljem interesu kako trans osoba, tako ni države - kaže Milan Đurić, iz organizacije Gayten-LGBT. - Nisu sve osobe koje se određuju drugačije od pola koji im je pripisan po rođenju, u mogućnosti da primaju hormonsku terapiju, niti da idu na operaciju. Ako su lična osećanja drugačija, ako vizuelni identitet te osobe ne odgovara polu navedenom u ispravama, ona će i dalje biti i u pravnom i u egzistencijalnom vakuumu.

Kada trans osoba, recimo, "iz muškog pređe u ženski pol" i ostvari se kroz ženski identitet, u mnogim zemljama formalno može da promeni dokumenta, poput lične karte ili vozačke dozvole. U Srbiji, naime, ne postoje propisi koji regulišu postupanje u takvim situacijama. Muškarac koji postaje žena (osoba kojoj je po rođenju pripisan muški pol a oseća se i određuje kao žena, prim.prev.) trebalo bi da bude upisana pod novim ženskim imenom, novostečenim polom i novim matičnim brojem. Sa novom ličnom kartom i medicinskom dokumentacijom se onda obrati MUP-u na opštini gde živi. Lična dokumenta se u našim opštinama dobijaju bez problema i poklapaju se s onima pri rođenju.

Osobe koje "promene pol", međutim, imaju problem kod dobijanja, recimo, školskih svedočanstava. Tada bi trebalo da se obrate Poverenici za zaštitu ravnopravnosti koja je obrazovnim ustanovama dala preporuke po kojima su one dužne da postupaju u slučaju transpolnih osoba. 

OPERISANO OKO 400 LjUDI U SRBIJI se od 2011. godine pol menja o trošku zdravstvenog osiguranja. Godišnje pol promeni (telo prilagodi rodnom identitetu, prim. ur.) pet do osam osoba, a procenjuje se da kroz ovu proceduru u Srbiji dosad prošlo oko 300 do 400 ljudi. Zdravstvena ustanova potvrdu o promeni pola dostavlja matičaru poštom, a od sledeće godine to će činiti i elektronski.

Izvor