Od 24. novembra omogućeno je da u matične knjige u Srbiji bude upisana promena pola obavljena u inostranstvu.

Zaštitnik gradjana saopštio je da je posle postupka kog je pokrenuo po pritužbi, omogućeno da u matične knjige u Srbiji bude upisana promena pola obavljena u inostranstvu.

Navodi se da je po prijemu pritužbe državljanke Srbije sa prebivalištem u inostranstvu, ombudsman pokrenuo postupak kontrole rada Kabineta za transrodna stanja Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.

Postupak je pokrenut za kontrolu rada kabineta koji je zadužen za izdavanje potvrda o promeni pola, kao i rada Republičke stručne komisije za transrodna stanja Ministarstva zdravlja.

"Inspekcija Ministarstva zdravlja nadležna za kontrolu rada zdravstvenih ustanova, na zahtev zaštitnika građana utvrdila je nepravilnosti i nejasnoće u radu Kabineta za transrodna stanja Klinike za psihijatriju KCS i Republičke stručne komisije za transrodna stanja Ministarstva zdravlja prilikom primene Pravilnika o načinu izdavanja i obrascu potvrde nadležne zdravstvene ustanove o promeni pola", stoji u saopštenju.

Dodaje se da je ombudsman od Ministarstva zdravlja zatražio da preduzme "sve zakonske mere na ispravljanju utvrdjenih nepravilnosti i na izdavanju potvrde o promeni pola od strane nadležne zdravstvene ustanove u slučaju pritužilje, kako se ovakvi propusti ne bi dešavali u budućnosti".

"Inspekcija Ministarstva zdravlja je obavestila zaštitnika gradjana da je preduzela sve zakonom propisane mere i da je nadležna zdravstvena ustanova izdala i poslala potvrdu o promeni pola nadležnoj matičnoj službi u Srbiji", piše u saopštenju.

Izvor