Na ovogodišnji Međunarodni dan zdravlja, svesni konteksta pandemije i izmenjenih životnih paradigmi, zahtevamo redovan nastavak pružanja transspecifične zdravstvene zaštite, redovne preglede i konsultacije za sve osobe koje su ušle ili planiraju da uđu u proces tranzicije kod nas.

Takođe, u skladu s našim Modelom Zakona o rodnom identitetu, mi u Getenu zahtevamo potpunu depsihopatologizaciju trans i rodno različitih identiteta i ukidanje uslovljavanja trans osoba medicinskim procedurama tj. psihijatrijskim pregledima i hormonskom terapijom.

Potpuna depatologizacija trans i rodno različitih osoba zahteva kompletno uklanjanje:

  • psiho-medicinskih klasifikacija;
  • zakonskih i bioetičkih čuvara kanona;
  • medicinske nege i tretmana vođenih interesima korporacija;
  • normativnih rodnih stereotipa; i
  • svih oblika socioekonomske nepravde.

Javni zdravstveni sistemi moraju biti odbranjeni i prošireni, uključujući odlučno povećanje budžeta na nacionalnom nivou.

Trebalo nam je mnogo vremena da stignemo ovde gde smo danas. Do pre nekoliko godina, uklanjanje patologizujućih kategorija za trans i rodno različite osobe sa ICD-10 liste mentalnih poremećaja izgledalo je nemoguće. Danas znamo da je puna depatologizacija ostvariva i da će biti ostvarena tokom naših života.

Nošenje s medicinskim klasifikacijama može da bude veoma izazovno u ličnom i političkom smislu. Niste sami. Podelite svoje sumnje, brige i frustracije s drugima, uključujući i one od nas koji radimo na procesu revizije ICD-a. Hajde da pružimo podršku jedni drugima u prevazilaženju negativnih uticaja patologizacije dok zajedno radimo na njenom raskrinkavanju.

Iako je 2019. izgledalo kao da se proces revizije ICD-11 završio, on zapravo tada tek počeo, i moramo biti uključeni u tekuće procese revizije.

Ilustracija: Kelsey Wroten

 

Priredila: MJ