Vlada Južne Afrike uskoro će ponuditi opciju oznake za treći rod u nacionalnim ličnim dokumentima kako bi uvažili postojanje osoba koje se rodno ne određuju i/ili odbacuju koncept rodne binarnosti.

Svaka osoba u Južnoj Africi po rođenju dobija lični matični broj koji sadrži trinaest brojki: to je sistem koji je uveden tokom aparthejda kada je broj ukazivao na rasu osobe, na osnovu kojeg se određivalo na koji način će ona biti tretirana od strane države.

Ovaj niz, koji više ne označava rasu, i dalje pruža podatke o osobi: o njenom datumu rođenja, državljanstvu i rodu. Postoje samo dve opcije za broj koji označava rod: muški i ženski.

Lični matični broj se koristi za sve u Južnoj Africi, od regsitracije birača, podnošenja prijave za pasoš, do otvaranja računa u banci.

Prema pisanju sajta Quartz Africa, oko 530.000 osoba u Južnoj Africi ne određuje se u pogledu roda/odbacuje koncept rodne binarnosti, i na taj način ostaju bez precizne identifikacije.

Međutim, Minstarstvo unutrašnjih poslova ove zemlje sada planira da održi konsultacije sa LGBT+ osobama kako bi se ovo promenilo.

Predsedavajući za mere i strategiju u Ministarstvu potvrđuje: „Promenićemo način na koji se matični broj koncipira kako bismo uključili i LGBTIQ osobe.“

Decembra meseca 2020, vlada je objavila dokument o tome kako bi Južna Afrika mogla da unapredi ovaj sistem, u kom stoji: „I dok je Južna Afrika znato napredovala u situacijama da niko ko živi u zemlji ne ostane bez ličnih dokumenata, i dalje imamo osobe, koje su naši građani/ke, koji su ili bez dokumenata ili bez odgovarajućih dokumenata.

„U ovu grupu spadaju i osobe koje se rodno ne određuju/odbacuju koncept rodne binarnosti… Sedma cifra u jedinstvenom matičnom broju predstavlja oznaku za rod, koja ukazuje na to da li je osoba žensko ili muško – (0-4 znači da je osoba žena, dok 5-9 znači da je u pitanju muškarac).

„Ova cifra je kamen spoticanja za osobe koje se rodno ne određuju/odbacuju koncept rodne binarnosti, i za transrodne osobe, jer ne odražava njihov rod.

„Kako bismo uvažili osobe koje se rodno ne određuju, transrodne i interseks osobe, preporučuje se da se doda još jedna cifra ili slovo „X“ za označavanje ovih populacija.“

Prevela: MJ

Izvor

Posetite chat server našeg vebsajta, mesto za LGBTIQA razgovore