Posle sugestije Zaštitnika građana, Ministarstvo zdravlja Srbije izmenilo je pravilnik kojim se određuju kriterijumi i uslovi za davanje reproduktivnih ćelija i embriona, čime je LGBT osobama u Srbiji omogućeno da budu donori, navodi se u saopštenju Zaštitnika građana.

U jednom članu tog pravilnika je pisalo da donori ne mogu biti osobe „s homoseksualnom anamnezom u poslednjih pet godina“. To je 2019. godine izazvalo oštre kritike nekoliko LGBT udruženja, koja su isticala da takav pravilnik krši Zakon o zabrani diskriminacije i Ustav Srbije. Žalili su se Ministarstvu zdravlja, ali i Poverenici za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitniku građana.

Kako se navodi u saopštenju Zaštitnika građana, ta institucija je sredinom 2019. godine od Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja zatražila izjašnjenje u vezi sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona kojim LGBT osobama nije omogućeno da budu davaoci reproduktivnih ćelija i embriona.

Ombudsman navodi da je u oktobru 2019. godine dobio predlog izmena pravilnika od Uprave za biomedicinu i da se saglasio sa tim predlogom, uz sugestiju da bi trebalo u potpunosti omogućiti LGBT osobama da budu donori jajnih ćelija i embriona.

Sugestija Zaštitnika građana uvrštena je u novi Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona, koji je stupio na snagu 7. aprila 2021. godine, navodi se u saopštenju.

LGBT osobe u Srbiji nemaju pravo na sklapanje braka, usvajanje dece, niti na registraciju vanbračnih istopolnih zajednica.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o istopolnim zajednicama završena je 23. marta 2021. godine. Prema proceduri, nacrt zakona treba dalje da usvoji Vlada, a potom Skupština Srbije.

Nacrtom ovog zakona predviđa se da osobe istog pola mogu da registruju zajednicu porodičnog života i da na osnovu toga imaju pravo da, kao i supružnici u heteroseksualnom braku, između ostalog, posećuju partnera u bolnici ili zatvoru, nasleđuju imovinu partnera, a imaju obavezu izdržavanja partnera i deteta partnera. Tim nacrtom zakona nije regulisan brak, niti usvajanje dece.

Izvor