Argentina je postala prva latinoamerička država koja je priznala osobe koje odbacuju koncept rodne binarnosti.

To znači da državljani Argentine više neće morati da se identifikuju u ličnim dokumentima kao žene ili muškarci, što je poslednji korak predsednika Alberta Fernandesa u borbi za rodnu ravnopravnost.

Osobe koje odbacuju koncept rodne binarnosti od sada će imati izbor da svoj rod označe sa X u nacionalnim ličnim dokumetima i pasošima, ukoliko se ne određuju kao muškarci ili žene.

Ova promena, uvedena proglasom od strane predsednika Alberta Fernadesa, predstavlja nanjoviji primer njegovih prioriteta, a to su proširenje prava žena i rodnih manjina. Ovo je usledilo nekoliko nedelja pošto je potpisao meru i proglasio je zakonom, a mera se odnosi na odvajanje jednog procenta državnog javnog sektora na poslove za transrodne osobe. Kongres je ovu meru odobrio juna meseca.

„Imamo potrebu da proširimo svoja gledišta i shvatimo da postoje i drugi načini da se voli i bude voljen/a, i da postoje i drugi identiteti, pored identiteta muškarca i žene,“ rekao je predsednik u sredu na proslavi na kojoj je predstavio prva tri primerka nacionalnih ličnih dokumenata s nebinarnim oznakama. „I oni moraju biti poštovani.“

Argentina se tako pridružila grupi koju čine još nekoliko država, uključujući Novi Zeland, Kanadu i Australiju, kao i nekoliko američkih saveznih država, koje dozvoljavaju upotrebu neodređene oznake za rod u ličnim dokumentima.

Prošlog meseca, iz američkog Stejt departmenta izjavili su da rade ka stvaranju oznake za rod za osobe koje odbacuju rodnu binarnost u pasošima i uverenjima o državljanstvu. Upotreba oznake X za označavanje roda prihvaćena je od strane Međunarodne organizacije za civilnu avijaciju.

„Po prvi put mogu da izgovorim svoje puno ime i osećam se zakonski priznato,“ kaže Žeronimo Karolina Gonsales Devesa, lekar/ka (35) koji/a je bio/la jedna od prvih osoba koje su dobile novi nacionalni lični dokument u sredu. „Ovo je kraj jedne duge borbe.“

Doktor/ka Gonsales promenio/la je oznaku za rod u svom izvodu iz matične knjige rođenih 2018, ušavši u istoriju kao pobednik/ca pravne borbe da postane prva osoba u zemlji kojoj će biti dozvoljeno da to polje ostavi prazno.

Ali, njemu/njoj nije bilo omogućeno da dobije nacionalni lični dokument bez navođenja pola, što znači da je Gonsales bio/la suštinski bez ličnih dokumenata. Ova situacija je dovela do osećaja „konstantne anksioznosti“, kaže Gonsales, koji/a često koristi treće lice množine kao ličnu zamenicu, što čine i mnoge druge osobe koje odbacuju rodnu binarnost.

Šanik Lisjen Sosa Batisti, (27), nazvao/la je ovo mučenjem, da moraju da pokažu dokument koji ne odražava njihov pravi identitet, nakon pravne borbe koja se okončala 2019, uz sudsku odluku kojom joj se dozvoljava da joj u izvodu iz matične knjige rođenih stoji NB (nebinarno, odnosno osoba koja odbacuje koncept rodne binarnosti).

„Mnogo sam srećna zbog ovog novog dokumenta,“ kazao/la je dan nakon dobijanja istog. „Osećam mir kada znam da mogu da pokažem lični dokument sa svojim pravim imenom.“

Jedna osoba koja je najavila da planira da izvadi nova lična dokumenta bez navođenja oznaka muško/žensko, je predsednikovo dete (26), performer/ka poznat/a pod imenom Dizi.

„Lično odbacujem koncept rodne binarnosti,“ kaže Dizi.

Od dolaska na vlast decembra 2019, Fernandes, iz partije levog centra, se trudi da liberalizuje argentinske zakone, s posebnim akcentom na rodnu ravnopravnost i identitet, i seksualnu orijentaciju. Krajem prošle godine, Argentina je ušla u istoriju kao najnaseljenija latinoamerička država koja je legalizovala abortus; takođe je legalizovano uzgajanje marihuane u medicinske svrhe.

Predsednik takođe nastoji da utiče na upotrebu rodno neutralnog jezika u internoj komunikaciji unutar vlade. To predstavlja izazov u španskom jeziku, koji svaku imenicu tretira u muškom ili ženskom rodu, i tradicionalno koristi muške oblike za imenice u množini kada se govori o mešovitim grupama.

Fernandes je izjavio u sredu da ministarki za žene, rod i raznolikost stalno govori da treba da iskoriste svoje pozicije i unaprede sve što mogu.“

Nova dokumenta nisu stigla bez propratnih kontroverzi, jer je jedna osoba koja je dobila nova dokumenta tog dana nosila majicu na kojoj je pisalo „Mi nismo X“.

Predsednik je kasnije izjavio da oznaka X nije idealno rešenje i izrazio nadu da jednog dana ona neće ni biti potrebna, te da će se svima obraćati na rodno neutralan način.

„Ovo je korak za koji se nadam da će prestati da postoji onog dana kada u ličnim dokumentima neće stajati ni da li je neko žena, muškarac ili nešto drugo,“ izjavio je on. „To je nešto čemu se nadam.“

Prevela: MJ

Izvor