U ponedjeljak, 28. oktobra 2011. godine, Evropski Parlament je usvojio rezoluciju kojom poziva Svetsku zdravstvenu organizaciju da prestane da klasifikuje transrodne osobe kao mentalno bolesne osobe. ‘Poremećaj rodnog identiteta’ je trenutno klasifikovan kao ‘mentalni poremećaj u ponašanju’ prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti koju izdaje Svetska zdravstvena organizacija.
Tekst rezolucije koja je usvojena ‘poziva Evropsku Komisiju i Svetsku zdravstvenu organizaciju da povuku poremećaj rodnog identiteta s liste mentalnih poremećaja i da osiguraju nepatološku reklasifikaciju u pregovorima o 11. verziji Međunarodne klasifikacije bolesti.’
Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) služi kao svetski priznati popis fizičkih i mentalnih oboljenja. Do 1990. godine, MKB je klasifikovala homoseksualnost kao mentalni poremećaj. Popis oboljenja se trenutno razmatra i revidira i sledeća verzija MKB-a trebalo bi da bude gotova 2015. nakon dugih konsultacija.
Emine Bozkurt, zastupnica Evropskog Parlamenta i članica LGBT grupe unutar Evropskog Parlamenta, autorka amandmana za ukidanje poremećaja rodnog identiteta objašnjava: “Trasrodni identiteti još se uvek smatraju mentalnim poremećajem u Svetskog zdravstvenoj organizaciji. To se mora hitno promeniti i sigurna sam da će sledeća verzija MKB imati nepatološku reklasifikaciju da bi transrodne osobe koje žele da žive u telu koje odgovara njihovom identitetu imale pravo na medicinsko lečenje.”
Podpredsednik LGBT grupe unutar Evropskog Parlamenta Raül Romeva i Rueda, takođe zastupnik Evropskog Parlamenta dao je svoje mišljenje: “Ako gledamo na transrodne osobe kao na mentalno bolesne osobe to znači da te osobe nisu slobodne da odlučuju šta je najbolje za njih i često su ponižavane od strane medicinskog osoblja, njihovih poslodavaca i porodica. Ova rezolucija šalje jasnu poruku Evropskoj Komisiji i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji da patologija rodnog identiteta mora da bude ukinuta kao što je ukinuta za homoseksualnost 1990.”
Evropska Komisija učestvuje u pregovorima za sledeću verziju Međunarodne klasifikacije bolesti. Zastupnici Evropskog Parlamenta očekuju od Komisije da uvaži mišljenje Parlamenta koje je dano u rezoluciji, a koju su podržale sve političke stranke u Parlamentu.
20081026_transsexual_symbolU ponedjeljak, 28. oktobra 2011. godine, Evropski Parlament je usvojio rezoluciju kojom poziva Svetsku zdravstvenu organizaciju da prestane da klasifikuje transrodne osobe kao mentalno bolesne osobe.

‘Poremećaj rodnog identiteta’ je trenutno klasifikovan kao ‘mentalni poremećaj u ponašanju’ prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti koju izdaje Svetska zdravstvena organizacija. Tekst rezolucije koja je usvojena ‘poziva Evropsku Komisiju i Svetsku zdravstvenu organizaciju da povuku poremećaj rodnog identiteta s liste mentalnih poremećaja i da osiguraju nepatološku reklasifikaciju u pregovorima o 11. verziji Međunarodne klasifikacije bolesti.’ Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) služi kao svetski priznati popis fizičkih i mentalnih oboljenja. Do 1990. godine, MKB je klasifikovala homoseksualnost kao mentalni poremećaj. Popis oboljenja se trenutno razmatra i revidira i sledeća verzija MKB-a trebalo bi da bude gotova 2015. nakon dugih konsultacija. Emine Bozkurt, zastupnica Evropskog Parlamenta i članica LGBT grupe unutar Evropskog Parlamenta, autorka amandmana za ukidanje poremećaja rodnog identiteta objašnjava: “Trasrodni identiteti još se uvek smatraju mentalnim poremećajem u Svetskog zdravstvenoj organizaciji. To se mora hitno promeniti i sigurna sam da će sledeća verzija MKB imati nepatološku reklasifikaciju da bi transrodne osobe koje žele da žive u telu koje odgovara njihovom identitetu imale pravo na medicinsko lečenje.”

 

Podpredsednik LGBT grupe unutar Evropskog Parlamenta Raül Romeva i Rueda, takođe zastupnik Evropskog Parlamenta dao je svoje mišljenje: “Ako gledamo na transrodne osobe kao na mentalno bolesne osobe to znači da te osobe nisu slobodne da odlučuju šta je najbolje za njih i često su ponižavane od strane medicinskog osoblja, njihovih poslodavaca i porodica. Ova rezolucija šalje jasnu poruku Evropskoj Komisiji i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji da patologija rodnog identiteta mora da bude ukinuta kao što je ukinuta za homoseksualnost 1990.” Evropska Komisija učestvuje u pregovorima za sledeću verziju Međunarodne klasifikacije bolesti. Zastupnici Evropskog Parlamenta očekuju od Komisije da uvaži mišljenje Parlamenta koje je dano u rezoluciji, a koju su podržale sve političke stranke u Parlamentu.

 

Izvor: Labris