Tajvanski sud je doneo presudu kojom se ukida uslovljavanje trans osoba operacijom prilagođavanja tela rodnom identitetu kako bi im rod bio pravno priznat. Ova presuda predstavlja veliku pobedu LGBTIQ osoba na Tajvanu.

Prema odluci vladi, trans osobe na Tajvanu su primorane da se podvrgnu operaciji uklanjanja reproduktivnih organa kako bi njihov rodni identitet bio pravno priznat.

Tužitelj imenovan kao Šao E obratio se Višem administrativnom sudu u Tajpeju tvrdeći da je takva mera neustavna. I dvadeset trećeg septembra, sud je presudio u korist tužitelja.

U svojoj odluci, sud navodi da je tužitelj ispunio sve preduslove da mu rodni identitet bude priznat. Sud je utvrdio da preduslov koji nameće vlada krši principe pravnog zadržavanja, ravnopravnosti i proporcionalnosti. Presuda je pohvaljena kao pionirska pobeda za LGBTIQ prava od strane E Ling Čiu, direktorke organizacije Amnesty International Tajvan.

„Presuda suda da ukine obavezne hirurške preduslove za osobe koje žele potvrdu roda je prekretnica za prava trans osoba na Tajvanu,“ kaže Čui.

„Trans osobe na Tajvanu su suočene sa diskriminacijom i nejednakošću u pravnom sistemu i u svakodnevici koju žive, posebno na radnom mestu i u školama.

„Samoodređeni rod predstavlja osnov identiteta osobe, a ova presuda naglašava napredak rodne ravnopravnosti i ljudskih prava na Tajvanu.“

Čiu dodaje: „Sada pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova da se u skladu s ovom odlukom ukine preduslov uklanjanja reproduktivnih organa kao dokaz za one koji žele da promene svoj rod registrovan po rođenju od strane vlade.

Tajvanska vlada mora da ponudi opcije kojima se štiti rodna ravnopravnost trans i osoba koje se rodno ne određuju a koje žele da pravno potvrde svoj rodni identitet, u skladu s međunarodnim zakonima i standardima ljudskih prava.“

Odluka suda je u skladu sa izveštajem iz 2015. Visokog komesara za ljudska prava. U izveštaju se preporučuje da pravno priznanje roda treba da bude zasnovano na samoodređenju i da bi to trebalo da bude jednostavan administrativan proces.

Komesar je takođe izjavio da pravno priznanje roda treba da bude pristupačno, besplatno, i da ne treba da uslovljava trans osobe medicinskim i pravnim zahtevima.

Daleko od toga da je Tajvan jedina država koja od trans osoba zahteva da im se uklone reproduktivni organi kako bi bili pravno priznati u ispravnom rodu – zapravo, mnoge države i dalje  imaju takve preduslove u zakonu, uprkos protestima organizacija za ljudska prava.

Godine 2019, Vrhovni sud Japana potvrdio je meru kojom se od trans osoba zahteva da im se odstrane reproduktivni organi kao deo procesa priznanja roda i taj zahtev je proglašen ustavnim.

Švedska je nametnula sličnu meru koja je bila na snazi do 2012. Godine 2018, vlada je najavila da će ponuditi novčanu kompenzaciju svima koji su zbog ove mere bili podvrgnuti prisilnoj sterilizaciji.

Prevela: MJ

Izvor