Izveštaj doktorke Kas, nezavisna revizija pružanja zdravstvene nege trans mladima u Engleskoj, apeluje na kliničare da budu „izuzetno oprezni“ prilikom prepisivanja blokatora puberteta trans mladima.

U izveštaju na 400 stranica koji preispituje engleski model nege za trans mlade ispod 18 godina starosti, a koji je objavljen prošle nedelje, stoji da su dokazi koji ukazuju na to da blokatori puberteta (hormoni) utiču pozitivno ili negativno na rodnu disforiju slabi, ocenjujući da su istraživanja koja se bave njihovim efektima „slabog kvaliteta“.

Blokatori puberteta, odnosno hormoni, su lekovi koji suzbijaju neželjene promene izazvane pubertetom. U prošlosti ih je Nacionalna služba za zdravlje Engleske (NHS) označila kao fizički reverzibilne.

Nacionalna služba za zdravlje Engleske poručila je 2020. nezavisnu reviziju na čijem čelu bi bila doktorka Hilari Kas, a u okviru koje bi se bavili skokom broja uputa jedinoj klinici za rodna pitanja u Engleskoj.

Izveštajem koji je objavljen prošle nedelje proširuju se preporuke date u prelaznom izveštaju objavljenom marta 2022, koji je pozvao na decentralizovani pristup pružanju nege u Engleskoj u obliku otvaranja regionalnih centara.

Izveštajem je utvrđeno da ne postoji „jednostavno objašnjenje“ za skok u broju mladih ljudi koji se određuju kao transrodne, rodnokvir, ili osobe koje odbacuju koncept rodne binarnosti, i da postoje „sukobljena mišljenja“ u pogledu toga kako omogućiti i pružiti negu trans mladima.

Doktorka Kas je primetila da je objavljen „značajan broj istraživanja“ o kliničkom donošenju odluka za pružanje usluga mladima u vezi sa pitanjima roda, ali da dokazi ukazuju na to da je rad na ovoj temi nedovoljno kvalitetan i nepouzdan.

Jedan primer na koji ukazuje je Svetsko udruženje stručnjaka za zdravlje trans osoba (WPATH), međunarodno priznato telo za preporuke u pružanju zdravstvene nege trans osobama, za koje kaže da mu nedostaje „razvojna strogost i nepopustljivost“.

U izveštaju takođe stoji da je utvrđeno da kliničke preporuke u drugim zemljama ne važe za „čitavu“ Englesku.

Doktorka Kas je izjavila: „Ono što preporučujem je proširenje kapaciteta koji se distribuiraju širom zemlje, a zasnovani su na pedijatrijskim uslugama i pružaju se na jedan dosledan način.

„To bi bila jedna mnogo holističkija ponuda nege koja dete posmatra kao osobu u celini, a ne samo kroz optiku njegovog rodnog identiteta,“ nastavila je. „Kao i razvoj opsežnih istraživanja sredine kojim bi se omogućili dokazi o dugotrajnim ishodima i delotvornosti različitih intervencija, tako da buduća nega bude određena jakim i nepobitnim dokazima.“

Izveštaj doktorke Kas preporučuje „odvojene smernice“ za predpubertetsku decu i porodice

Pored decentralizacije modela nege otvaranjem regionalnih centara širom Engleske, u izveštaju doktorke Kas takođe se preporučuje da se mladi ljudi koji se upućuju u klinike za rodna pitanja procene kako bi se „odredio individualizovani plan nege“, uključujući tu i pregled „neurorazvojnih stanja“ kao što su autizam, depresija, anksioznost, i druga.

Preporučuje se i uvođenje pružanja usluga kako bi se utvrdile smernice za predpubertetsku decu i njihove porodice, kao i davanje prioriteta istim među svim uputima.

Ostale smernice uključuju usluge „praćenja“ za osobe između 17 i 25 godina starosti, kojim će pacijenti biti preusmereni na klinike za pitanja roda za odrasle.

Dok će blokatori puberteta za pacijente od 16 godina i starije ostati dostupni samo kroz klinička ispitivanja koja sprovodi Nacionalna služba za zdravlje, izveštaj preporučuje da klinički pružaoci zdravstvenih usluga primenjuju „izuzetan oprez“, dodajući da bi trebalo da postoji „jasno kliničko obrazloženje“ za pružanje hormona blokatora puberteta osobama ispod 18 godina starosti.

Blokatori puberteta nisu dostupni van kliničkih ispitivanja već neko vreme, a preduzeti su još neki koraci za sprečavanje prepisivanja istih marta 2024.

„Morala sam da dam preporuke zasnovane na trenutno dostupnim informacijama,“ napisala je Kas. Svesna sam da se nalazimo u trenutku kada dobijamo nove dokaze, i mogu se pojaviti različiti uvidi“.

U izveštaju se takođe tvrdi da iako istraživanja ukazuju na to da hormonski tretman „smanjuje“ povišeni rizik od samoubistva, ne postoje „jasni dokazi“ da društvena tranzicija ima pozitivne ili negativne ishode po mentalno zdravlje.

„Međutim, oni koji su prošli kroz drušvenu tranziciju dok su bili mlađi i/ili pre nego što su došli na klinku, pre su nastavljali dalje medicinskim putem i veća je bila verovatnoća da će nastaviti dalje.“

„Ne sumnjam u to da veći deo preporuka iz izveštaja neće biti u potpunosti implementiran“

Uprkos slaganju s brojnim preporukama iz izveštaja doktorke Kas, klinički psiholog i direktor nezavisnog centra za pitanja roda, Gender Plus, doktor Ejdan Keli, kaže da se ne slaže s naglaskom iz izveštaja na potrebe osoba koje se odluče za detranziciju.

„Ne kažem da te potrebe nisu važne, naravno, ne želimo nikome da još više otežavamo i komplikujemo život koji je već dovoljno komplikovan, ali koncentrisati se na te potrebe veoma malog broja ljudi, a na račun velike većine, meni to nema smisla.“

Keli kaže da dok nalazi iz izvešataja ne iznenađuju, model nege generalno gledano, ide u dobrom pravcu.

„Kako u ovoj oblasti radim jako dugo… oduvek sam bio svestan te vrste holističke, sveobuhvatne nege koja zadovoljava njihove potrebe, ne samo po pitanju roda, već i drugih aspekata potreba mladih ljudi.

„To je bio slučaj 2020. godine, i i dalje je tako. Deo koji je drugačiji sada u odnosu na 2020, nažalost je taj da smo u mnogo goroj situaciji nego onda kada je ova revizija naručena.

Ono čega se Keli najviše boji međutim, je nivo do kog će preporuke iz revizije biti implementirane, i dodaje da je „teško i dalje nadati se“ značajnoj promeni.

Za nove regionalne centre koji su otvoreni za pružanje preliminarne nege aprila meseca, izvori su početkom meseca izjavili da ne izgledaju „ni blizu spremni“.

Ne sumnjam u to da veći deo preporuka iz izveštaja neće biti u potpunosti implementirano,“ kaže Keli. To se već desilo sa prvim regionalnim centrima. Ne znaju kako da popune ta mesta.

„To je dobar pokazatelj kako nastaviti dalje. Zatvorili su Tavistok centar a da nisu znali kako da omoguće funkcionisanje novih usluga koje bi došle na njegovo mesto.“

Robi de Santos, iz organizacije Stonewall, izrazio je slične nedoumice, izjavivši da „ono što je važno pre svega je da trans i rodno različite mlade osobe dobiju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu koja im je potrebna i koju zaslužuju.“

„Mnoge preporuke mogu imati pozitivan uticaj – kao što je širenje pružanja zdravstvene zaštite odvajanjem od jedne jedine nacionalne službe ka nizu regionalnih centara, dok prihvatamo da postoji mnogo različitih tretmana i smernica za mlade trans osobe.“

Ko je doktorka Hilari Kas?

Doktorka Hilari Don Kas je nekadašnja konsultantkinja za invaliditet kod dece u bolnici Sent Tomas u Londonu, odlikovana od kraljice za svoj rad u zdravstvenoj zaštiti dece 2015. godine. Takođe je bila i predsednica Kraljevskog koledža za pedijatriju i zdravlje dece od 2012. do 2015. godine.

Od 1994. do 2009, doktorka Kas je radila kao konsultantkinja za dečiji invaliditet u bolnici Grejt Ormond strit (GOSH). Godine 2013. otkriveno je da je ovu bolnicu napustla pošto je ukazala na probleme sa bezbednošću pacijenata. Ona je imejlom o ovome obavestila glavnu direktorku, doktorku Džejn Kolins, i detaljno opisala svoju zabrinutost zbog neadekvatnog kadra, lošeg raspoloženja i komunikacije između odeljena, i zbog toga je naknadno premeštena na nižu poziciju i radno mesto.

Tužila ih je zbog toga i bolnica se složila da se spor reši vansudski.

Desetog marta 2022,  Kas je objavila prelazni izveštaj iz revzije na kojoj su radili, Cass Review i pozvala na otvaranje regionalnih centara za pružanje nege trans mladima „što je pre moguće i izvodivo“, sugerišući na to da lokalni centri postanu „pružaoci direktnih usluga, koji procenjuju i tretiraju decu i mlade osobe kojima je možda neophodna specijalistička nega, kao deo jednog opširnijeg puta“.

Prevela: MJ

Izvor