Danas su danski parlamentarci/ke usvojili zakon koji otklanja brojne prepreke za zakonsko priznanje rodnog identiteta. Danska je sada prva zemlja u Evropi u kojoj za zakonsko priznavanje željenog roda nije neophodno dobijanje dijagnoze  “poremećaja rodnog identiteta” (‘Gender Identity Disorder’), niti bilo kakva psihološka procena ili mišljenje.

Danski parlament je takođe otklonio preduslove poput medicinskih intervencija, obaveznih hirurških operacija i sterilizacije.

Nove procedure za zakonsko priznavanje željenog roda stupiće na snagu 1. septembra 2014. godine, čime osoba postaje jedini donosilac odluke o željenom rodu, bez ikakvih uslova nametnutih od strane države – prijava za zakonsku promenu roda tj. rodnog identiteta podnosi se nadležnoj instituciji i sve što je potrebno jeste da osoba nakon šest meseci jednostavno potvrdi predatu aplikaciju.

Gabi Caleja, kopredsedavajuća upravnim odborom ILGA-Europe je izjavila:

Kao i 1989. godine, kada je Danska postala prva država u svetu koja je uvela pravni koncept istopolnih partnerstava, i danas je Danska predvodnica u stvaranju nove, izuzetno značajne promene u Evropi. Umesto da država odlučuje o telu i živote osobe, parlament je prepoznao da ova prava pripadaju osobi.”

Paulo Korte-Real, kopredsedavajući ILGA-Europe je dodao:

“Veoma smo zadovoljni što je Danska danas u Evropu uvela argetinski model za zakonsko priznanje roda. Sada su postavljeni visoki kriterijumi i mi podržavamo druge evropske zemlje da slede ovaj put i uklone nepotrebne, ponižavajuće i degradirajuće uslove koje sprečavaju ljude širom Evrope da žive svoje živote u željenom rodu.“

Izvor: ilga-europe.org