08. Januar 2015 | Darren Wee | Gay Star News

Nepal će uskoro početi sa praksom izdavanja pasoša sa oznakom za treći rod. Aktivisti/kinje kažu da će priznavanje postojanja trećeg roda u putnim ispravama pomoći u borbi protiv diskriminacije.

Nepal se priprema za svoj prrvi ustav za koji se očekuje da će obezbediti veća prava LGBTI zajednici.

Nepal je prekjuče (7. januara), objavio plan o priznavanju kategorije trećeg roda i dodavanja istog u pasoše, nakon odluke Vrhovnog suda te zemlje o priznavanju trećeg roda.

„Promenili smo propise u vezi sa izdavanjem pasoša i dodaćemo kategoriju trećeg roda za one osobe koje ne žele da se identifikuju kao muškarci ili žene“, rekao je Lok Bahadur Tapa, predsednik vladinog ureda za pasoše, javlja Rojters.

Nepal se na taj način pridružio zemljama koje priznaju treći rod u zvaničnim dokumentima, uključujući tu i Indiju. Državljani/ke Australije i Novog Zelanda takođe mogu da se odluče za jedan od tri roda u svojim pasošima – muški, ženski ili neodređeni, koji se označava sa „x“.

I dok se u Nepalu gej seksualni odnosi i dalje kažnjavaju zatvorom (do godinu dana), ova mera je znak da zemlja u kojoj su hinduisti većina postaje liberalnija kako se priprema za svoj prvi ustav, koji bi trebalo da obezbedi veća prava LGBTI zajednici.

Aktivisti/kinje kažu da će priznavanje trećeg roda u pasošima doprineti borbi protiv široko rasprostranjene diskriminacije seksualnih manjina u Nepalu.

„Ovo je očekivani i pozitivan korak napred od strane nepalske vlade, pa ipak trebalo je da prođe mnogo vremena da bi se stiglo do izdavanja korektnih dokumenata državljanima/kama“, rekao je Sunil Pant, osnivač vodeće LGBTI grupe Blue Diamond Society za Gay Star News.

„Čim korektna identifikacija bude formalizovana, mnogi drugi oblici sistemske diskriminacije će izbledeti, a osobe trećeg roda imaće pristup obrazovanju, moći će da apliciraju za posao, započinju sopstveni biznis, putuju i poseduju imovinu na svoje ime.“

Prevod: MJ

Izvor: Nepal to issue passports with third gender | gaystarnews.com