Britanska LGBT organizacija Stonewall, organizuje dvodnevni skup zajedno sa partnerima iz regiona 4. i 5. jula 2017, u Beogradu. Ovaj događaj će okupiti ključne aktere iz civilnog društva, vlade, policije, tužilaštva i sudstva, i to iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Turske, kao i Velike Britanije, kako bi zajedno diskutovali o inovativnim pristupima u zaštiti bezbednosti LGBT osoba.

Stonvol je najveća britanska organizacija za ravnopravnost LGBT osoba. Naš Program „Pristup pravdi“ je dvogodišnji međunarodni program finansiran od strane Kancelarije za inostranstvo i Komonvelt (FCO), koji gradi kapacitete organizacija za ljudska prava LGBT osoba i policijskih službenika, profesionalaca za krivično pravosuđe i vladinih zvaničnika za suzbijanje zločina/govora iz mržnje prema LGBT osobama i Siguran pristup pravdi za LGBT zajednice.

Ova konferencija deo je zajedničke strategije koja je osmišljena na konferenciji u Londonu decembra 2016. godine i tokom treninga policije održanog u Tirani u maju 2017. godine. Stonvol će u decembru 2017. biti domaćin i konačne međunarodne konferencije u Skoplju, sazivajući mnoge ključne projektne partnere.

Događaj u Beogradu organizovan je u partnerstvu sa našim regionalnim i nacionalnim partnerima iz civilnog društva sa sedištem u Srbiji (ERA - LGBTI Asocijacija za jednaka prava u regionu Zapadnog Balkana i Turske, Beograd prajd, Gayten-LGBT, Da Se Zna), Bosne i Hercegovine (Sarajevski otvoreni centar, Otvoreni centar Tuzla), Crna Gora (Juventas, Kvir Montenegro) i Turska (Kaos GL, SPoD). Podršku je pružila i Ambasada Velike Britanije u Beogradu.

 

Utorak, 4. jul

Udružimo snage: Vidljivost LGBT u policiji/Joining Forces:LGBT Visibility in Policing

Biće održan strateški sastanak u Hotel Excelsior, Kneza Miloša 5, 11000 Beograd, Srbija. Strateški sastanak će okupiti do 30 delegata iz Velike Britanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Turske - 15 predstavnika/ca civilnog društva; 15 policijskih i pravosudnih predstavnika/ca iz ovih zemalja. Za razliku od drugog dana, strateški sastanak će se fokusirati na unutrašnje promene unutar policijskih institucija i unutar LGBT zajednica - umesto na širim političkim nivoima i širim krivičnim pravosudnim/društvenim promenama potrebnim za zaštitu LGBT zajednica od nasilja i diskriminacije.

Ciljevi:

 • LGBT saveznici u okviru policije da postanu bolje umreženi sa međunarodnim policijskim mrežama (npr. EGPA) kao i sa regionalnim i nacionalnim OCD i međusobno da se više podržavaju
 • Prisutni LGBT/saveznici policije da steknu više znanja o najboljoj praksi na međunarodnom nivou u stvaranju inkluzivnog profesionalnog okruženja, i u tandemu da osiguraju da je LGBT zajednica u potpunosti zastupljena i vidljivo podržana u radu policije
 • Da se identifikuju mogućnosti i inovativni pristupi u: suzbijanju nasilja nad LGBT zajednicama; Izgradnji poverenja i dijaloga između civilnog društva, državnih i međunarodnih aktera uključenih u ovaj rad; Jačanju LGBT pristupa policijskim i pravosudnim institucijama u ovih pet zemalja - i podršci LGBT i savezničkoj policiji - na stalnoj osnovi

Agenda

09:30 – 10:00: Dolazak, registracija, upoznavanje

10:00 – 10:30: Početak: Dobrodošlica, Uvodne reči, Predstavljanje načina rada

Facilitacija: Kler Haus i Dominik Arnal (Stonvol)

10:30 – 11:30: Sesija 1: Fokus

Facilitacija: Kler Haus (Stonvol) i Jelena Čolaković (Juventas)

Forma rada: Vežbe i inetraktivna diskusija

11:30 – 11:45: Pauza

11:45 – 13:15: Sesija 2: Fokus

13:15 – 14:00: Ručak

14:00 – 15:30: Sesija 3: Tehnički fokus

Facilitacija: Pit Merser (Stonvol) i Bi Bejli

Forma rada: Facilitacija

 • Postavljanje kontakt osobe LGBT/ili saveznici
 • LGBT službenici za vezu
 • Kanali i paneli: metode kontinuirane konsultacije sa zajednicom/OCD, povratne informacije i nadzor
 • Kako podizati standarde?
 • Vidljivost (ljudi, institucije)

15:30 – 15:45: Pauza

15:45 – 17:00: Sesija 4: Identifikacija narednih koraka

 • Stvaranje LGBT i/ili savezničkih mreža i uspostavljanje nacionalnih kontakt osoba
 • Potencijalno umrežavanje
 • Rad sa drugim institucionalnim telima i u drugim institucijama (npr. Sindikati policije)
 • Dobijanje višegodišnjeg prijavljivanja za nove inicijative putem Ministarstva pravde/unutrašnjih poslova ili ekvivalentne (kako možemo zajedno raditi na podršci)
 • Sledeći koraci za nas kao mrežu (npr. Konferencija u Skoplju, decembar 2017, Pariska konferencija, juni 2018)

17:00 – 17:15: Zaključci

17:15: Kraj prvog dana

 

Sreda, 5.jul

Pristup pravdi za LGBT osobe/LGBT Access to Justice

Međunarodna konferencija koja se održava u Hotelu Excelsior, Kneza Miloša 5, 11000 Beograd, Srbija. Ova jednodnevna konferencija će okupiti lidere u oblasti ravnopravnosti LGBT osoba, počev od OCD, policije, pravosuđa i vlade u Velikoj Britaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. Delegati će podeliti znanje i iskustvo, diskutovati i razviti inovativna rešenja kako bi se osigurala bezbednost LGBT osoba i zaštita od nasilja. Konferencija će se osloniti na strateški sastanak koji će se održati prethodnog dana i biće usmerena na promene koje su potrebne kako bi se branila i unapredila ravnopravnost LGBT osoba u širem društvenom smislu na političkom nivou.

Ciljevi:

 • Delegati će deliti svoje znanje i iskustvo „najbolje prakse“ u oblasti promocije ravnopravnosti LGBT osoba, u oblasti suprotstavljanja nasilju nad LGBT osobama, kao i u domenu socijalne distance/isključivanja – u okviru ovih 5 zemalja i na međunarodnom nivou
 • Formiraće se nove mogućnosti za partnerstvo: između OCD i policijskih, pravosudnih i vladinih aktera u Srbiji; Između organizacija civilnog društva i policije i pravosudnih aktera koji rade u različitim kontekstima u zemlji
 • Dodatno će ojačati regionalni LGBT pokret

Agenda

09:30 – 10:00: Dolazak, registracija, upoznavanje

10:00 – 10:30: Početak: Dobrodošlica, Uvodne reči, Upoznavanje

Facilitacija: Kler Haus i Dominik Arnal (Stonvol)

Organizatori iz organizacije Stonvol će poželeti dobrodošlicu, ističući fokus od prvog dana kao i glavne zaključke

Pozdravni govor od strane predstavnika ambasade Velike Britanije u Beogradu

10:30 – 11:30: Sesija 1– Od zločina iz mržnje do pristupa pravdi

Moderacija: Amarildo Fecanji (ERA – LGBTI Equal Rights Association for the Western Balkans and Turkey)

Govornici: Dajana Bakić (Otvoreni centar Tuzla), Danijel Kalezić (Kvir Montenegro), Jovanka Todorović (Gayten-LGBT), Jelena Vasiljević (Labris), Murat Köylü (Kaos GL)

Ova sesija će najpre dati pregled regionalnog konteksta tako što će predstaviti ključne nalaze iz novog istraživanja koje je Svetska banka sprovela o iskustvima LGBT zajednice o nasilju i diskriminaciji u regionu zapadnog Balkana i Turske. Govornici (iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Turske), pružiće pregled različitih strategija za izgradnju odnosa sa policijom, pravosuđem i državnim institucijama i načinom na koji je moguće osigurati kontinuirani dijalog LGBT zajednice i policije, pravosuđa i državnih institucija.

11:30 – 11:45: Pauza

11:45 – 12:45: Sesija 2 – Vidljivost LGBT unutar policije

Moderacija: Pit Merser (Stonvol)

Govornici: Piter Rigbi (EGPA), Aleksandar Stojmenović (TBC), TBC (Policija BIH) i TBC (Policija Crne Gore).

Na koje je sve načine moguće podržati LGBT osobe da postanu vidljivi uzorni modeli u zalaganju za ravnopravnost u svom profesionalnom kontekstu? Kako LGBT saveznici mogu biti vidljiviji i aktivniji u svom radu i da na taj način stvore inkluzivno okruženje? Predstavnici policije iz različitih zemalja će diskutovati na temu različitih strategija i taktika kako na individualnom tako i na institucionalnom nivou koje treba da dodatno ohrabre policiju da demonstrira vidljiviju, efektivniju podršku jednakom tretmanu LGBT osoba.

12:45 – 13:30: Ručak

13:30 – 14:30: Sesija 3 – Prevazilaženje institucionalnih barijera ka inkluziji trans osoba

Moderacija: Saša Lazić (Gayten-LGBT)

Govornici: Bi Bejli (National Trans Police Association UK); TBC (Policija Crne Gore); Helena Vuković (egal)

Svesni smo činjenice da je daleko veća verovatnoća (nego što je to slučaj sa LGB osobama) da trans osoba doživi nasilje, uključujući smrtonosno nasilje, ali i policijsko nasilje i nasilje zajednice uopšte.

14:30 – 15:30: Sesija 4 – Ohrabrivanje zajednice da prijavi nasilje

Moderacija: TBC

Govornici: TBC

Koje su najbolje strategije za ohrabrivanje i uključivanje LGBT zajednice da prepozna i prijavi slučajeve nasilja i diskriminacije? Šta je sa onim vrstama nasilja i diskriminacije koje obično nisu prijavljene i koje nisu dovoljno prepoznate unutar LGBT zajednica? Kako možemo da odemo dalje od vrha ledenog brega, gde se prijavljuje samo vrlo ograničen broj slučajeva koji rezultira adekvatnim ishodom? Na ovoj sesiji ćemo pogledati šta policijske snage, širi sektor krivičnog pravosuđa i akteri vlade mogu zajedno sa organizacijama civilnog društva da urade kako bi se poboljšalo prijavljivanje nasilja i da se prijave adekvatno tretiraju od strane državnih institucija.

15:30 – 15:45: Pauza

15:45 – 17:00: Sesija 5 – Sloboda okupljanja, izražavanja i udruživanja

Moderacija: TBC

Govornici: Rozerin Seda Kip (SPoD - TBC), Jozo Blažević (Sarajevski otvoreni centarTBC)

Kontekst se značajno razlikuje u čitavom regionu: u Istanbulu postoji delotvorna represija i opstrukcija parade ponosa od strane Vlade, zatim tu je nasilje od strane policijskihsnaga, kao i obnovljene državne sankcije koje onemogućavaju rad civilnog društva. U Sarajevu, mnogi LGBT aktivisti/kinje se osećaju nesigurno da demonstriraju u javnosti, a prva parada ponosa još je pod znakom pitanja. Ali, tu su i pozitivniji primeri iz Podgorice i Beograda na primer, gdje su policijske snage počele efikasno da rade sa OCD kako bi kreirali efikasne planove javne sigurnosti. Na ovoj završnoj sesiji postavićemo pitanje: šta još država, policija i pravosudni organi treba da učine kako bi se osiguralo da se u praksi garantuju slobode okupljanja, izražavanja i udruživanja LGBT zajednice?

17:00 – 17:15: Zaključci

17:15: Kraj

Priredila: MJ

 

Najave

 • Noćni program - Među svetovima svet +

  Noćni program - Među svetovima svet U utorak 17. jula od ponoći, slušajte Noćni program radio Beograda 1, Među svetovima svet, u kom gostuje Milan Đuric Agata. Opširnije...
 • Elen Feder: Šta možemo da naučimo od lekara? +

  Elen Feder: Šta možemo da naučimo od lekara? Večeras i narednih večeri do petka 13. jula slušajte prevod teksta „Šta možemo da naučimo od lekara?” Elen Feder od 23.50 na Trećem programu Radio Beograda. Opširnije...
 • Elizabet Ris: Divergencija ili poremećaj? Politike imenovanja interseksualnosti +

  Elizabet Ris: Divergencija ili poremećaj? Politike imenovanja interseksualnosti Večeras i sutra uveče od 23.35 na Trećem programu Radio Beograda slušajte tekst Elizabet Ris Divergencija ili poremećaj: politike imenovanja interseksualnosti u prevodu Milice Jeremić. Opširnije...
 • Trans Mreža Balkan ponovo učestvuje na Fijuk sajmu u Beogradu! +

  Trans Mreža Balkan ponovo učestvuje na Fijuk sajmu u Beogradu! Prenosimo najavu Trans Mreže Balkan koja ponovo učestvuje na Fijuk sajmu, 18. maja 2018. od 17 časova, i poziva vas da pošaljete svoje radove i posetite njihov štand na sajmu. Opširnije...
 • IDAHOBiT 2018: dešavanja u Beogradu i Novom Sadu +

  IDAHOBiT 2018: dešavanja u Beogradu i Novom Sadu I ove godine je povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije planirano više gradskih dešavanja. Opširnije...
 • Transrodno lice pravde i izazovi transrodnosti: promocija i panel diskusija +

  Transrodno lice pravde i izazovi transrodnosti: promocija i panel diskusija Gayten-LGBT vas poziva na promociju knjige dr Zorice Mršević Transrodno lice pravde i panel diskusiju o izazovima s kojima se transrodnost suočava u Srbiji danas. Opširnije...
 • Poziv: Obuka za pružanje emotivne podrške lezbejkama, bi i trans ženama +

  Poziv: Obuka za pružanje emotivne podrške lezbejkama, bi i trans ženama Konsultacije za lezbejke vas sa radošću obaveštavaju da će tokom maja i juna 2018. godine u Beogradu uz podršku Gayten-LGBT, Centra za promociju LGBTIQ prava, organizovati bazičnu Obuku za pružanje emotivne podrške lezbejkama, bi Opširnije...
 • Projekcija filma i razgovor: Sonja Sajzor +

  Projekcija filma i razgovor: Sonja Sajzor U Kulturnom Centru GRAD u četvrtak 26. aprila u 20 časova prikazuje se film ''Sonja Sajzor'' u produkciji VICE Srbija, koji se bavi radom, umestošću i aktivizmom Sonje Sajzor za Opširnije...
 • Dugine obitelji u Beogradu +

  Dugine obitelji u Beogradu Organizacije Gayten-LGBT i Da se zna pozivaju vas na predstavljanje slikovnice „Moja dugina obitelj“ nevladine organizacije Dugine obitelji iz Hrvatske.  Opširnije...
 • Drag diva Ostroga Mi! za Međunarodni dan vidljivosti trans osoba 2018 +

  Drag diva Ostroga Mi! za Međunarodni dan vidljivosti trans osoba 2018 Povodom Međunarodnog dana vidljivosti trans osoba, u ponedeljak 2. aprila u 12 časova, Gayten-LGBT će se ponovo obratiti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, sa zahtevom Opširnije...
 • 1