Kod mladih trans osoba koje imaju pristup transspecifičnoj zdravstvenoj nezi, rizik od depresije ili pokušaja samoubistva je značajno niži, prema nalazima najnovijeg istraživanja.

Transspecifična nega koja afirmiše rodni identitet, uključujući i hormonsku terapiju i blokatore puberteta, dovodi se u vezu sa 60 procenata nižim izgledima za blagu ili izraženu depresiju i 73 procenta nižim izgledima za pokušaj samoubistva tokom perioda od jedne godine nakon dobijanja nege, prema navodima istraživanja objavljenog u časopisu JAMA Open Network.

Dok su mnoge druge studije potvrdile da pristup transspecifičnoj nezi ima pozitivan uticaj na dugotrajno mentalno zdravlje trans mladih, ovo istraživanje pozabavilo se kratkoročnim efektima tretmana tokom perioda od 12 meseci.

„Naše istraživanje se nastavlja na podatke što smo već videli iz postojećeg velikog broja naučnih istraživanja,“ vođa istraživanja Dijana Tordof je izjavila. „Pristup transspecifičnoj zdravstvenoj nezi spasava živote trans mladih.“

Tordof i drugi istraživači s Univerziteta Vašington u Sijetlu pratili su 104 učesnika/ce, između  13 i 20 godina starosti, tokom perioda od 12 meseci.

Učesnici/e su izabrani u Dečjoj klinici za pitanja roda u Sijetlu. Oko dve trećine učesnika bili su trans dečaci, četvrtina trans devojčice, a 10 procenata rodno kvir ili rodno fluidne osobe. Skoro dve trećine trans mladih bili su belci/kinje.

Na početku istraživanja, skoro 60 procenata učesnika/ca prijavilo je probleme s depresijom, dok je polovina imala iskustva s anksioznošću, a više od četvoro od 10 izjavilo je da su nedavno razišljali o samopovređivanju ili samoubistvu.

Tokom ovog vremena, oko dve trećine učesnika bilo je na hormonskoj terapiji, blokatorima puberteta ili na oba, dok trećina nije imala nikakav tretman.

Rizik od suicidalnih misli i depresije kod tinejdžera koji nisu bili na hormonskoj terapiji ili blokatorima puberteta udvostručio se ili čak utrostručio kod trećeg ili šestog meseca istraživanja, prema nalazima istraživača.

Međutim, kod trans mladih koji su dobijali neki od tretmana primećen je drastičan pad depresije i rizika od samoubistva.

„Rezultati ove nove studije u skladu su sa nekoliko starijih istraživanja koja su povezivala rodno afirmativnu medicinsku negu sa unapređenim rezultatima u vezi sa mentalnim zdravljem trans mladih,“ izjavio je doktor Džek Tarban, dečji psihijatar koji nije bio uključen u istraživanje.

„Ovo istraživanje ponovo reafirmiše da su napori da se zabrani rodno-afirmativne nega za transrodne i rodno različite mlade opasni i da dovode do štetnih ishoda po mentalno zdravlje,“ izjavio je Tarban.

Transspecifična nega ima pozitivan uticaj na trans mlade, iz studije u studiju se potvrđuje

Istraživanje iz Sijetla potvrđuje ono što su brojna druga istraživanja pokazala: pružanje transspecifične ili rodno-afirmativne nege trans mladima ima neverovatno pozitivan uticaj na njihovo mentalno zdravlje.

Ovo uključuje i istraživanje iz 2021. u kom je učestvovalo više od 9000 trans i rodno kvir mladih, koje je sprovela američka organizacija the Trevor Project, koja se bavi prevencijom samoubistva. Istraživanjem je utvrđeno da trans mladi koji su na rodno-afirmativnoj hormonskoj terapiji, imali su 40 procenata manje izgleda da budu depresivni ili da pokušaju samoubistvo u protekloj godini u poređenju sa trans mladima koji žele hormone, ali ih ne dobijaju.

Još jednim istraživanjem iz 2021, objavljenim u časopisu PLOS One, utvrđeno je da je većina trans tinejdžera koji uzimaju blokatore puberteta za tretiranje rodne disforije srećnija i prijavljuju da imaju pozitivno iskustvo sa ovim tretmanom.

Takođe istraživanjem objavljenim u časopisu Pediatrics 2021, utvrđeno je da kraći period čekanja na klinikama, za dobijanje transspecifične nege, vodi do nižih nivoa depresije i anksioznosti. 

U istraživanju iz 2020, objavljenom u istom časopisu, Pediatrics, utvrđeno je da blokatori puberteta za trans mlade koji ih žele, smanjuju rizik od samoubistva kratkoročno i dugoročno, kao i da smanjuju verovatnoću da će razviti probleme s mentalnim zdravljem.

Rodno afirmativna ili transspecifična nega uključuje hormonsku terapiju, operacije, govornu i jezičku terapiju, porodičnu terapiju, savetovanje, blokatore puberteta i uklanjanje malja sa tela ili lica.

Prevela: MJ

Izvor