Na adresu organizacije Gayten-LGBT stigao je još jedan odgovor od Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja na naše pitanje o formiranju radne grupe za rad na nacrtu Zakona o rodnom identitetu - s odgovorom da radna grupa još uvek nije formirana, ali "da je u postupku izrada predloga za formiranje Radne grupe za izradu Zakona o rodnoj ravnopravnosti, u okviru koje će se rešavati i problem rodnog identiteta."

Podsećamo javnost da se Gayten-LGBT ranije u više navrata obraćao nadležnom Ministarstvu sa molbom za dobijanje ovih informacija: najpre 7. novembra 2016. godine, ali i marta 2017, kada smo na Međunarodni dan vidljivosti trans osoba31. marta predali pismeni zahtev Ministarstvu u kom zahtevamo odgovor na pitanje kada će ovo ministarstvo formirati radnu grupu za izradu nacrta zakona o rodnom identitetu koja je trebalo da svoj rad završi u poslednjem kvartalu 2016. godine. Tada smo dobili zvaničan odgovor da radna grupa nije formirana i da rad na ovom zakonu još nije počeo.
 
Takođe povodom Međunarodnog dana akcije za depatologizaciju trans identiteta, 21. oktobra 2017, organizacija Gayten-LGBT zatražila je odgovor od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vezi sa zahtevom koji smo ovom ministarstvu podneli 31. marta 2017. godine, a koji se tiče osnivanja radne grupe za rad na Zakonu o rodnom identitetu. 

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obratili smo se kao realizatoru mere prema Akcionom planu za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije 2013-2018, predviđenoj za četvrti kvartal 2016. godine, a činjenicu da radna grupa nije formirana navodi i Savet za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2014-2018. godine u svom trećem izveštaju. 

Najnoviji odgovor Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u celosti možete pogledati ovde.

Priredila: MJ