Grupa kanadskih lekara dovela je u pitanje nedavno objavljeni izveštaj doktorke Kas i njenu odluku da odbaci veliki broj postojećih istraživanja koja se bave rodno afirmativnom zdravstvenom zaštitom.

Izveštaj doktorke Kas o modelu nege koja se pruža trans mladima u Engleskoj, objavljen je prošle nedelje – više o tome na našem sajtu. Nacionalna služba za zdravlje Engleske poručila je 2020. godine nezavisnu reviziju na čijem čelu bi bila doktorka Hilari Kas, a u okviru koje bi se bavili skokom broja uputa jedinoj klinici za pitanja roda u Engleskoj.

Izveštajem koji je objavljen prošle nedelje proširuju se preporuke date u prelaznom izveštaju objavljenom marta 2022, koji je pozvao na decentralizovani pristup pružanju nege u Engleskoj u obliku otvaranja regionalnih centara i uvođenje jednog „holističkog pristupa“ tretmanima.

Reakcije na izveštaj su pomešane – kreću se od hvale do kritika, i stručnjaci kažu da iako je izveštaj bio neophodan, neka od saznanja i preporuka iz istog su upitna.

Ono što stvara najveću zabrinutost je tvrdnja iz izveštaja da su skoro sva postojeća istraživanja kliničkih smernica za trans mlade „lošeg kvaliteta“ i da ne postoji pouzdana baza dokaza, na osnovu koje se donose kliničke odluke,“ uključujući i međunarodne preporuke.

Doktorka Tesin Lada, pedijatrica i asistentkinja na Univerzitetu u Alberti, dovela je u pitanje pristup rukovanju kliničkim istraživanjima.

Za Si-bi-si je izjavila da su pedijatrijska istraživanja često nesavršena, kao što je to slučaj u mnogim drugim medicinskim oblastima, zbog sistemskih blokada i prepreka.

„To je slučaj u skoro svim sferama medicine zato što troškovi, vreme, izvodljivost i etička sposobnost za izvođenje onoga što se smatra visokokvalitetnim naučnim istraživanjem, ne postoje“, kaže.

Nalaženje savršenih dokaza je posebno teško kada se radi sa marginalizovanim grupama zato što se te grupe često „ne smatraju prioritetnim ili bitnim“, Lada dodaje.

Zlatni standard u istraživanju nije uvek izvodljiv, kaže stručnjak u pedijatriji

Među organizacijama čiji rad izveštaj doktorke Kas smatra „nedovoljno kvalitetnim“ je i Svetsko udruženje stručnjaka za zdravlje trans osoba (WPATH), međunarodno priznata organizacija stručnjaka za pitanja zdravlja trans osoba.

Izveštaj označava Udruženje kao organizaciju kojoj nedostaje „razvojna strogost i nepopustljivost“, iako je „veoma uticajna u određivanju i oblikovanju međunarodne prakse.“

Udruženje stručnjaka (WPATH) je od ključne važnosti u pogledu uticaja na smernice za zdravlje trans osoba u nekoliko država sveta.

Doktor Sem Vong, predsednik Medicinskog udruženja Alberte, rekao je da je jedan od zlatnih standarda kod visokokvalitetnih istraživanja randomizovano i kontrolisano ispitivanje u kom ni pacijent, ni lekar ne znaju da li je lek koji se upotrebljava placebo.

Međutim, pored etičkih faktora, bilo bi teško ovo rekreirati u slučaju zdravstvene zaštite koja se pruža trans osobama, objašnjava dr Vong.

„Za nekoliko meseci, osobi postaje očigledno da li je na blokatorima puberteta ili ne, dodaje.

„Oni osećaju kroz šta prolaze i imaju određene utiske o tome kroz šta treba da prolaze. Naravno da takve stvari utiču na samo istraživanje.“

Vong je takođe rekao da se blokatori puberteta koriste već decenijima, a kada se prepisuju, neželjena dejstva se uvek jasno predoče roditeljima i deci.

„Neželjene posledice se javljaju kod svih lekova, i želim da pričam o neželjim dejstvima. Ali u većini slučajeva, to su bezbedni lekovi.“

Doktor Džejk Donaldson, porodični lekar iz Kalgarija koji je prethodno prepisivao blokatore pubreteta i hormonsku terapiju trans pacijentima, tvrdi da to što nemamo randomizovana klinička istraživanja ne treba da bude razlog za uskraćivanje nege i zdravstvene zaštite.

„Postoji mnogo dokaza, samo ne u obliku randomizvanih kliničkih istraživanja“. „To bi otprilike bilo kao kada bismo rekli za trudnice, da pošto nemamo randomizovana klinička ispitivanja za negu osoba tokom trudnoće, mi vam onda nećemo pružiti negu… To nije nimalo etički.“

Prevela i priredila: MJ

Izvor